Zmiana terminu konferencji Transport a Gospodarka 2016

Trzecia edycja konferencji Transport a Gospodarka odbędzie się w dniu 10 czerwca w Dąbrowie Górniczej. Jej tematem przewodnim będzie „Wpływ rozwoju systemu transportowego na gospodarkę regionów – województwo śląskie”. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele resortów rozwoju, energetyki oraz infrastruktury i budownictwa, władz samorządowych, firm transportowych oraz przemysłowych. Głównym celem przyświecającym uczestnikom wydarzenia jest[…]

Jest nowy „Kurier Kolejowy”

Nowy – w pełnym tego słowa znaczeniu. Od dziś „Kurier Kolejowy” jest miesięcznikiem. To oznacza więcej analitycznych tekstów, obszernych raportów, artykułów eksperckich oraz ciekawych wywiadów z najważniejszymi uczestnikami rynku kolejowego.     Kontynuując długą tradycję wydawania branżowej gazety skierowanej do pracowników branży kolejowej – od „Sygnałów”, przez „Nowe Sygnały” i „Kurier PKP” – wychodzimy naprzeciw[…]

Szkolenia KOW podnoszą kwalifikacje

Największą zaletą warsztatów z zakresu interoperacyjności kolei jest całościowa charakterystyka wszystkich podsystemów połączona ze studium szczegółowych zagadnień, z którymi w swojej codziennej praktyce spotykają się przedstawiciele branży – podkreślają uczestnicy specjalistycznych szkoleń organizowanych przez przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”. Jedyne w Polsce, kompleksowe szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz interoperacyjności systemu kolei[…]