Białoruski Tydzień Transportowy: minister transportu Białorusi na polskim stoisku

W tym roku w ramach Białoruskiego Tygodnia Transportowego swoje produkty i usługi prezentuje ponad 200 firm, w tym m.in. z Polski, Niemiec, Austrii, Kazachstanu, Rosji, Łotwy i Litwy. To prawie dwukrotnie więcej niż rok temu. W pierwszym dniu wystawy polskie stoisko odwiedzili Anatolij Siwak, minister transportu Białorusi oraz jego pierwszy zastępca Jewgienij Rogaczow.

Uroczystego otwarcia największego wydarzenia transportowo-logistycznego, organizowanego przez naszego wschodniego sąsiada dokonali Anatolij Kalinin, wicepremier Białorusi, Anatolij Siwak, minister transportu i komunikacji Białorusi, Umerto de Pretto, generalny sekretarz Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego, Anrijs Matiss, minister transportu Łotwy, Rimantas Sinkiaviczus, minister transportu i komunikacji Litwy, Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Edward Matulis, zastępca ministra handlu Białorusi, Piotr Baskakow, prezydent Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Transportowo-Logistycznego, Tautginas Sankaukas, prezydent Stowarzyszenia Lineka, Oleg Platonow, prezydent Stowarzyszenia Ukrwniesztrans, Nikolaj Gorbiel, prezes Stowarzyszenia BAME oraz Nikolaj Borowoj, prezes Stowarzyszenia BAMAP.

Przy okazji Białoruskiego Tygodnia Transportowego zostaną omówione pilne problemy i perspektywy branży kolejowej. Okazją do tego będzie Białoruski Kongres Transportowo-Logistyczny, który zostanie otwarty w środę. W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja plenarna o perspektywach uczestnictwa Republiki Białoruskiej w projekcie budowy nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy.

7 października o godz. 14.00 rozpocznie się również Polsko-Białoruski Okrągły Stół branży transportowo-logistycznej, organizowany przez KOW Sp. z o.o., wydawcę „Kuriera Kolejowego” i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mińsku.

Targi to też okazja do dwustronnych spotkań na wysokim szczeblu, m.in. Anatolija Siwaka, ministra transportu Białorusi z Rimantasem Sinkaviczusem, ministrem transportu i komunikacji Litwy oraz Anrijsem Matissem, ministrem transportu Łotwy.

W ubiegłym roku w Białoruskim Tygodniu Transportowym wzięło udział 114 firm z 11 krajów. Wśród nich byli przedstawiciele centrów transportowo-logistycznych, producenci pojazdów i taboru kolejowego, dostawcy produktów i usług transportowych, reprezentanci portów, spółek kolejowych i drogowych.

W 2014 roku po raz pierwszy w wystawie udział wzięły firmy z Polski, które zaprezentowały się na wspólnym stoisku zorganizowanym przez KOW Sp. z o.o.