Dariusz Kostrzębski ekspertem transportowym Forum Wolności i Rozwoju

Prezes zarządu KOW Sp. z o.o., wydawcy „Kuriera Kolejowego” Dariusz Kostrzębski został ekspertem warsztatów transportowych podczas Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach.

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, to pierwsze tego typu spotkanie, którego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas spotkania prowadzone były warsztaty dotyczące transportu, w których uczestniczył również prezes Dariusz Kostrzębski. W trakcie debaty omawiane były problemy dotykające transport, które w dużym stopniu wynikają z wyniszczającej walki konkurencyjnej, niejasnych przepisów prawa, a czasami z przyczyn geopolitycznych.

W trakcie spotkania zastanawiano się nad tym, dokąd zmierza transport. Przy tej okazji omówiono zagadnienia:

  • Specjalizacja, konsolidacja, intermodalność – trendy i perspektywy rozwoju branży TSL
  • Koniunktura na rynku transportu drogowego w UE, uwarunkowania dalszego wzrostu podaży usług przewozowych
  • Mobilność i nowe technologie w transporcie
  • Usprawniania zdolności administracyjnych w sektorze transportu

Wnioski i uwagi jakie zostały poruszone podczas warsztatów oraz wyniki dyskusji zostaną dzisiaj przekazane do rąk własnych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzejowi Dudzie. Efekt prac zostanie podsumowany raportem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych.