KOW Sp. z o.o.DLA BIZNESU

Nasze autorskie inicjatywy na stałe wpisały się w kalendarz corocznych wydarzeń gospodarczych
Tematykę i zakres działań każdorazowo dopasowujemy do aktualnych potrzeb rynku
Do udziału w spotkaniach dedykowanych poszczególnym branżom zapraszamy osoby i instytucje mające znaczący wpływ na ich rozwój

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT
Forum Transportu Intermodalnego FRACHT

Największe intermodalne wydarzenie roku w Polsce. Gromadzi przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników i spedytorów z Polski i zagranicy. Wśród gości honorowych poprzednich edycji znaleźli się m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceminister Sławomir Żałobka oraz Ryszard Świlski członek zarządu województwa pomorskiego.

Avia
Avia

Zorganizowana w 2013 i 2014 roku w Warszawie konferencja AVIA RAIL, poświęcona była współpracy firm na styku transportu lotniczego i kolejowego. Jej kolejne edycje będą kontynuacją zagadnień podjętych w latach ubiegłych. Jednocześnie postanowiliśmy rozszerzyć zakres tematyczny wydarzenia o inne gałęzie transportu i branże z nimi powiązane.

Konferencja Transport a Gospodarka
Transport a Gospodarka

Konferencja, która potwierdza rolę, jaką w rozwoju gospodarczym Polski odgrywa szeroko rozumiana branża transportowa. Jej uczestnicy to przedstawiciele rządu, czołowych instytucji i przedsiębiorstw. Główne tematy ostatniej edycji – otwartej przez wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, to m.in.: rola branży lotniczej w polskiej gospodarce, partnerstwo publiczno-prywatne oraz transport publiczny w kontekście innowacyjnych rozwiązań.

Debata z Kurierem
Debata z Kurierem

Kontynuacja cyklu debat „Lunch z Kurierem”, od organizowanych przez KOW i redakcję „Kuriera Kolejowego”. Celem debat jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach trudnych, ale kluczowych. Tematy spotkań dobierane są w taki sposób, aby docelowo to one nadawały ton dyskusji, a także kreowały zagadnienia istotne dla sektora transportowego jako ważnej gałęzi polskiej  gospodarki. Debata to platforma integrująca przedstawicieli sektora transportowego i miejsce inicjowania konkretnych działań na rzecz poprawy i rozwoju branży.

Transport Management Meeting
TMM (Transport Management Meetings)

To cykl nieformalnych spotkań dedykowanych kadrze zarządzającej branży transportowej. Okazja do nawiązywania relacji z innymi menadżerami, co w rezultacie wpływa na jakość współpracy biznesowej. TMM nie zastępuje spotkań oficjalnych, lecz stanowi ich przyjemne uzupełnienie.

MediaKreator
MediaKreator

Prestiżowy konkurs dla firm z branży transportowej, organizowany przez KOW. Nagradzamy w nim wybitne, nietuzinkowe postaci, projekty i rozwiązania w dziedzinie marketingu.


Naszym klientom świadczymy kompleksowe usługi, których jakość oparta jest na wieloletnim doświadczeniu i umiejętnościach naszego zespołu

  • wydarzenia branżowe – aranżacja i organizacja konferencji, seminariów, debat
  • organizacja i obsługa misji gospodarczych – krajowych i zagranicznych
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów
  • działania na rzecz podjęcia i rozwoju współpracy biznesowej
  • dobór partnerów
  • analizy rynku