FRACHT 2016 – coraz więcej partnerów i uczestników

Systematycznie poszerza się grono partnerów oraz uczestników IV Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016, zapewniając tym samym owocną dyskusję i możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Wśród gości i uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, zarządu PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zarządu Województwa Pomorskiego i kierownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, DCT Gdańsk S.A., DB Schenker Rail Polska Sp. z o.o., Instytutu Kolejnictwa, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Izby Celnej w Gdyni, stowarzyszenia Nowy Jedwabny Szlak oraz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a także Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronatem honorowym tegoroczną edycję wydarzenia objęło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Gdyni.

Patronami wydarzenia są: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Transportowy Dozór Techniczny, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Forum FRACHT to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz polskiej branży transportowej. W roku bieżącym dyskusja będzie toczyć się wokół trzech głównych zagadnień: „Integracja i współpraca wszystkich uczestników transportu intermodalnego”, „Dofinansowanie projektów intermodalnych z nowej perspektywy unijnej”
oraz „Polska a międzynarodowe korytarze transportowe”.

Adresatami Forum są m.in.: władze samorządowe, porty morskie, terminale morskie i lądowe, operatorzy intermodalni, przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, instytucje publiczne i przedstawiciele świata nauki, armatorzy, przedstawiciele firm przewożących ładunki w kontenerach.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016
7 i 8 kwietnia br. AmberExpo Gdańsk
więcej informacji: www.fracht.kow.com.pl

Organizatorem konferencji Forum FRACHT 2016 jest KOW Sp. z o.o. Patronem medialnym wydarzenia jest „Kurier Kolejowy”.