FRACHT 2016 pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT zostało objęte honorowym patronatem Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Forum otrzymało również patronat PKP Polskich Linii Kolejowych.

Wyróżnienia te poszerzyły liczną grupę instytucji oraz firm reprezentujących branżę transportową, których współpraca i udział w wydarzeniu gwarantuje najwyższy poziom dyskusji.

7 i 8 kwietnia br. w Gdańsku przeszło 200 uczestników i 24 prelegentów poruszy wiele tematów istotnych z punktu widzenia rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Patronatem honorowym tegoroczną edycję wydarzenia objęło także Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Patronami wydarzenia są: Urząd Transportu Kolejowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Transportowy Dozór Techniczny, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Polska Izba Spedycji i Logistyki, a także Akademia Marynarki Wojennej.

Głównymi Partnerami wydarzenia zostali: Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, DCT Gdańsk oraz DB Schenker Rail Polska.

FRACHT to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz polskiej branży transportowej. W roku bieżącym dyskusja będzie toczyć się wokół trzech głównych zagadnień: „Integracja i współpraca wszystkich uczestników transportu intermodalnego”, „Dofinansowanie projektów intermodalnych z nowej perspektywy unijnej” oraz „Polska a międzynarodowe korytarze transportowe”. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników i spedytorów z całego kraju, a także przedstawiciele rządu i instytucji naukowych.

Adresatami Forum są m.in.: władze samorządowe, porty morskie, terminale morskie i lądowe, operatorzy intermodalni, przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, instytucje publiczne i przedstawiciele świata nauki, armatorzy, przedstawiciele firm przewożących ładunki w kontenerach.

Więcej informacji: www.fracht.kow.com.pl. Organizatorem Forum jest KOW, a patronem medialnym wydarzenia jest „Kurier Kolejowy”.