FRACHT 2016 pod patronatem PKP S.A.

Rozwój inwestycji w infrastrukturę punktową oraz liniową, lepsza współpraca pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw, obsługa terminali intermodalnych to przykłady tematów, o których chcą dyskutować uczestnicy IV Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016.

Swój udział w Forum potwierdzili przedstawiciele zarządu PKP S.A. – patrona wydarzenia oraz firm partnerskich – Morskiego Portu Gdynia oraz Captrain Polska.

Wśród gości i uczestników znaleźli się także przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, Zarządu Województwa Pomorskiego i kierownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, DCT Gdańsk, DB Schenker Rail Polska, Monolit-IT, Instytutu Kolejnictwa, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Izby Celnej w Gdyni, stowarzyszenia Nowy Jedwabny Szlak oraz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a także Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Forum FRACHT to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz polskiej branży transportowej. W roku bieżącym dyskusja będzie toczyć się wokół trzech głównych zagadnień: „Integracja i współpraca wszystkich uczestników transportu intermodalnego”, „Dofinansowanie projektów intermodalnych z nowej perspektywy unijnej”
oraz „Polska a międzynarodowe korytarze transportowe”.

Patronatem honorowym tegoroczną edycję wydarzenia objęło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Gdyni.

Patronami wydarzenia są: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Transportowy Dozór Techniczny, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Adresatami Forum są m.in.: władze samorządowe, porty morskie, terminale morskie i lądowe, operatorzy intermodalni, przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, instytucje publiczne i przedstawiciele świata nauki, armatorzy, przedstawiciele firm przewożących ładunki w kontenerach.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016 odbędzie się 7 i 8 kwietnia br. w AmberExpo Gdańsk. Więcej informacji: www.fracht.kow.com.pl. Organizatorem konferencji jest KOW, a patronem medialnym wydarzenia „Kurier Kolejowy”.