KOW promuje się w Seulu

Podczas 10. Międzynarodowej Konferencji Towarowej w Seulu Dariusz Kostrzębski, prezes KOW podkreślał dotychczasowe zaangażowanie wydawcy „Kuriera Kolejowego” na rzecz wzrostu przewozów kolejowych w Polsce i Europie.

Przybliżył również uczestnikom konferencji tegoroczne projekty realizowanie przez KOW, m.in. Polsko-Kazachstańskie Forum Współpracy Transportowo-Logistycznej, które odbędzie się 17 września w Ałmaty oraz dedykowane tej samej branży wydarzenia na Białorusi. W październiku, w ramach Białoruskiego Tygodnia Transportowo-Logistycznego, odbywającego się co roku w Mińsku, KOW Sp. z o.o. po raz drugi zorganizuje polskie stoisko narodowe oraz  Polsko-Białoruski Okrągły Stół, którego uczestnicy rozmawiać będą na temat możliwości rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Białorusią w zakresie szeroko rozumianego transportu.

Przedmiotem 10. Międzynarodowej Konferencji Towarowej są transkontynentalne przewozy Azja – Europa – Azja. Obok prezesa KOW nt. rozwoju tego rodzaju przewozów wypowiadali się przedstawiciele Kolei Kazachstańskich, Kolei Rosyjskich, Kolei Koreańskich, Kolei Azerskich, azjatyckich spółek kolejowych i naukowcy.

Szczyt Kolejowy OSŻD oraz Międzynarodowa Konferencja Towarowa w Seulu (27-29 maja br.) mają zakończyć się przyjęciem deklaracji seulskiej, mówiącej o rosnącej roli transportu kolejowego w międzykontynentalnych przewozach towarowych oraz coraz większym zainteresowaniu realizacją przewozów kontenerowych na linii Azja-Europa- Azja, z półwyspem Koreańskim włącznie. W dokumencie mocno zaakcentowano również rolę transportu kolejowego w osiąganiu wzrostu ekonomicznego w krajach Europy, Azji i regionu Oceanu Spokojnego. Z tego względu ważne jest tu zwiększanie konkurencyjności  kolejowego transportu na kontynencie euroazjatyckim. Przedstwiciele tych rynków oczekują również polepszenia międzynarodowych przewozów towarowych koleją, m.in. w zakresie dostępności i szybkości, co leży zarówno w interesie odbiorców towarów, jak i samych przewoźników.