KOW rusza z cyklem szkoleń

Z początkiem nowego roku ruszamy z cyklem szkoleń z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz Interoperacyjności Kolei Unii Europejskiej. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów, którzy mieli swój udział w powstaniu podręczników o tej samej tematyce.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zawodowo związanych z transportem kolejowym. Zarówno program szkoleń, jak i zakres merytoryczny przekazywanej wiedzy w sposób szczególny dedykowane są budowaniu kompetencji w obszarze stosowania technicznych i proceduralnych wymagań wynikających z prawa europejskiego dedykowanego dla transportu kolejowego.

Poszczególne bloki tematyczne prowadzone są przez ekspertów, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w opracowanie podręczników „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej, infrastruktura, sterowanie, energia, tabor” oraz „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji”.

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać na stronie www.szkolenia.kow.com.pl.