Podręczniki KOW – kup zestaw w promocyjnej cenie!

KOW, wydawca „Kuriera Kolejowego” oddaje w Państwa ręce dwie pozycje książkowe: „Interoperacyjność systemu kolei UE” oraz „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym”. Czytelnicy „Kuriera Kolejowego” mogą kupić zestawy dwóch podręczników w promocyjnej cenie.

Prezentowane tytuły to pierwsze i jedyne w Polsce podręczniki, których merytoryczna zawartość stanowi cenne źródło informacji dla firm, instytucji i osób na co dzień zajmujących się transportem kolejowym.

„INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ – infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”

Podręcznik zawiera zagadnienia interoperacyjności w transporcie kolejowym. Obejmuje informacje ogólne, konieczne dla zrozumienia idei interoperacyjności, mające zastosowanie procedury administracyjne oraz przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie drogi kolejowej, sterowania, zasilania i taboru. Ostatni rozdział poświęcony jest szerokiemu omówieniu kontekstu prawnego, w tym przedstawieniu relacji pomiędzy rożnymi dokumentami prawnymi, np. między Ustawą o transporcie kolejowym i Ustawą Prawo budowlane.

Podręcznik przeznaczony jest dla ekspertów kolejowych – pracowników przewoźników i zarządców, producentów i wykonawców, a także osób merytorycznie nadzorujących kontrakty i uczestniczących w procesach zamykania kolejowych inwestycji oraz osób, które z natury swojej pracy muszą sięgać bezpośrednio do dokumentów źródłowych. Wydawnictwo to także cenne wsparcie w kształceniu przyszłych kadr branży kolejowej.

„EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM – przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji”

Kompleksowa i przejrzysta informacja omawiająca ERTMS od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz pokazująca jego funkcje i dostępne rozwiązania techniczne. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS obejmuje Europejski System Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R. Coraz szersze wprowadzanie tych systemów na polskiej sieci kolejowej i w korzystających z niej pojazdach trakcyjnych spowodowane jest nie tylko prawem europejskim, ale także, a może nawet przede wszystkim, względami bezpieczeństwa.

Istotne źródło informacji dla firm budowlanych realizujących modernizacje linii kolejowych, inżynierów kontraktów, dyrektorów projektów nadzorującym takie modernizacje, firm budujących i modernizujących tabor trakcyjny, komisarzom odbiorczym, a także maszynistom prowadzącym pojazdy trakcyjne wyposażone w urządzenia ERTMS. Podręcznik powinien również być wykorzystywany w kształceniu w zawodach związanych z opisaną branżą.

Zachęcamy do zakupu zestawu podręczników w promocyjnej cenie 133 zł.

Warto zaznaczyć, że we współpracy z autorami podręczników organizowane są cykliczne szkolenia z zakresu interoperacyjności kolei. Oferta udziału skierowana jest do osób, które niezbędną wiedzą z tego obszaru dziś i w przyszłości wykorzystywać będą w swojej pracy zawodowej. Szkolenia prowadzone są przez grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. W zależności od potrzeb, mogą mieć one charakter otwarty (dla osób indywidualnych), jak i dedykowany określonej grupie uczestników rynku kolejowego (dla grup zorganizowanych).

Więcej informacji o ofercie, warunkach i terminach można znaleźć na stronie: www.szkolenia.kow.com.pl.