Premiera podręczników KOW na TRAKO

KOW Sp. z o.o., wydawca „Kuriera Kolejowego” zaprezentował dziś podczas targów TRAKO w Gdańsku dwie nowe pozycje wydawnicze. Podręczniki powstały dzięki wsparciu Urzędu Transportu Kolejowego i Instytutu Kolejnictwa.

Spotkanie zainaugurował Dariusz Kostrzębski, prezes KOW Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję UTK i IK, bo bez ich wsparcia podręczniki te by nie powstały – powiedział prezes KOW Sp. z o.o. – Dziękuję również autorom oraz wszystkim osobom, które współpracowały przy powstawaniu tych pozycji.

Redaktor merytoryczny oraz współautor obu publikacji Marek Pawlik stwierdził, że podręczniki te nadawałyby się do łożenia pod poduszkę dla inżynierów kontraktów, dyrektorów projektów oraz wszystkich innych osób, odpowiedzialnych za inwestycje.

Pierwszy z podręczników to „Interoperacyjnośćsystemu kolei unii europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”, traktujący o zagadnieniach interoperacyjności w transporcie kolejowym. Druga pozycja pt. „Europejski system zarządzania ruchem kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji” to kompedium wiedzy nt. wprowadzania systemów ERTMS/GSM/R na polskiej sieci kolejowej.

Podczas spotkania doszło również do podpisania przez KOW Sp. z o.o. oraz Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego umowy o współpracy.