Rogaczow: polsko-białoruskie projekty transportowe to nasz potencjał

Potrzebne są konkretne działania na rzecz rozwoju współpracy w obszarze transportu i logistyki pomiędzy Polską a Białorusią – do takich wniosków doszli podczas wspólnych rozmów pierwszy zastępca ministra transportu i komunikacji Republiki Białorusi Jewgienij Rogaczow oraz Dariusz Kostrzębski, prezes zarządu KOW Sp. z o.o.

Podczas spotkania, które odbyło się 1 kwietnia br. w Mińsku, rozmowę zdominowała kwestia rosnącego zainteresowania białoruskich firm ofertą polskich przewoźników. Jednocześnie wskazano na potrzebę dalszej eliminacji barier formalno-organizacyjnych, utrudniających sprawny transport pomiędzy oboma krajami.

Dużo uwagi poświęcono również ofercie polskich operatorów morskich skupionych wokół Portu Morskiego Gdańsk, a także możliwościom samego portu, który, dzięki ciągłej modernizacji infrastruktury, jest w stanie konkurować z największymi portami Europy. Podkreślono przy tym, że do optymalnego wykorzystania tych zalet brakuje bezpośredniego połączenia kolejowego z Białorusi do polskich portów morskich.

Aby potwierdzić swoje zainteresowanie tymi kwestiami Minister Rogaczow zadeklarował chęć udziału w organizowanym w Gdańsku (czerwiec 2015 r.) przez KOW Sp. z o.o. spotkaniu polskich operatorów z ich potencjalnymi partnerami z Białorusi.

Szerszy zakres dwustronnej współpracy oraz potencjał polskiego rynku transportowego będzie omawiamy z udziałem ministra także w ramach Polsko-Białoruskiego Okrągłego Stołu Branży Transportowo-Logistycznej. Spotkanie, którego inicjatorami i organizatorami są KOW Sp. z o.o. oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku, odbędzie się po raz drugi w październiku tego roku w ramach Białoruskiego Tygodnia Transportowo-Logistycznego. Jak podkreślił Jewgienij Rogaczow, takie inicjatywy są szansą na realizację koniecznych rozwiązań, niezbędnych dla wzrostu potencjału transportowego między Polską a Białorusią.

Podczas pobytu w Mińsku Dariusz Kostrzębski kontynuował również rozmowy z Michaiłem Mietlikowem, prezesem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dotyczyły one wspólnych przedsięwzięć na rzecz budowania relacji biznesowych pomiędzy polskimi i białoruskimi firmami.

Oprócz działań na Białorusi, gdzie w tym roku KOW Sp. z o.o. zorganizuje Polsko-Białoruskie Forum Współpracy Energetycznej, spółka prowadzi podobne działania w Kazachstanie. We wrześniu tego roku w Ałmaty odbędzie się Polsko-Kazachstanskie Forum Współpracy Transportowo-Logistycznej.

Podczas spotkania jego uczestnicy omawiać będą możliwości współpracy i wykorzystania potencjału polskich firm w ramach realizowanego przez rząd Kazachstanu wieloletniego programu na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej tego kraju.