Ruszył cykl szkoleń KOW nt. interoperacyjności kolei

W środę, 30 marca odbyły się szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz Interoperacyjności Kolei Unii Europejskiej. Szkolenia organizowane przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego” prowadzą eksperci, którzy współtworzyli jedyne na rynku podręczniki o tej samej tematyce.

Cykl starannie dobranych wykładów przeznaczony jest dla osób zawodowo związanych z transportem kolejowym. Zarówno program szkoleń, jak i zakres merytoryczny przekazywanej wiedzy w sposób szczególny dedykowane są budowaniu kompetencji w obszarze stosowania technicznych i proceduralnych wymagań wynikających z prawa europejskiego dedykowanego dla transportu kolejowego.

Poszczególne bloki tematyczne prowadzone są przez ekspertów takich jak dr inż. Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa),  mgr inż. Krzysztof Warmiński (Transportowy Dozór Techniczny) czy Anna Stadnicka i Iwona Miedzińska z UTK.

którzy byli bezpośrednio zaangażowani w opracowanie podręczników:

„Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej, infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”
„Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji”.

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać na stronie www.szkolenia.kow.com.pl.