Szkolenia KOW podnoszą kwalifikacje

Największą zaletą warsztatów z zakresu interoperacyjności kolei jest całościowa charakterystyka wszystkich podsystemów połączona ze studium szczegółowych zagadnień, z którymi w swojej codziennej praktyce spotykają się przedstawiciele branży – podkreślają uczestnicy specjalistycznych szkoleń organizowanych przez przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”.

Jedyne w Polsce, kompleksowe szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej prowadzi grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Przekazywanie skomplikowanej wiedzy w sposób jasny i przystępny sprawia, że warsztaty spotykają się z dużym zainteresowaniem producentów urządzeń i wyrobów dla kolejnictwa, firm wykonawczych i zarządców infrastruktury.

– Zaletą było ujęcie interoperacyjności w szerokiej perspektywie. W ramach szkolenia mogliśmy zapoznać się z przekrojem wszystkich wymagań jakie Komisja Europejska stawia transportowi kolejowemu, zarówno w obszarze infrastruktury, energii, jak i sterowania – mówi Dariusz Szmel reprezentujący branżę automatyki kolejowej. – Równie istotne było poznanie szczegółowych procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich dokumentacji i pozwoleń, a także spełnieniem rygorystycznych wymagań w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji – dodaje.

Istotne dla uczestników szkolenia było systemowe podejście do zagadnienia interoperacyjności. – Zwrócono nam uwagę, że poszczególne podsystemy [infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe, sterowanie – urządzenia pokładowe, tabor – przyp.red] nie mogą funkcjonować w oderwaniu od siebie, gdyż wzajemnie się przenikają – zaznacza Dariusz Szmel.

Szkolenia pozwoliły również zgłębić procedurę pozyskiwania zezwoleń na dopuszczenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do eksploatacji. – Poznałam wymagania jakie w procesie certyfikacji stawia Unia Europejska i prawo krajowe – podkreśla Sylwia Wnuk realizująca projekty infrastrukturalne. – Wiedza jest przekazywana w sposób bardzo przystępny, wszystkie wątpliwości są na bieżąco omawiane. Co najważniejsze można spokojnie i szczegółowo omówić zagadnienia odnoszące się bezpośrednio do naszej codziennej pracy – dodaje.

Ponadto, w trakcie szkoleń uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z oceną zgodności składników interoperacyjności i podsystemów, zasadami oceny wdrożeń przez niezależne podmioty, zakresem stosowania specyfikacje TSI oraz innych dokumentów normatywnych. Więcej szczegółów dotyczącej zakresu tematycznego znajduje się na stronie internetowej: www.szkolenia.kow.com.pl.