Szkolenie członków Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów FIATA

KOW Sp. z o.o. szkoli  w Gdańsku członków Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów FIATA. Przez dwa dni słuchacze zapoznawać się będą z tematyką globalnego rynku przewozów morskich i ich organizacji, współpracy portu morskiego z organami celnymi oraz spedycji morskiej. Swoimi doświadczeniami z uczestnikami dzielą się przedstawiciele portów i operatorów morskich, izb celnych oraz spedytorów.