Dariusz Kostrzębski ekspertem transportowym Forum Wolności i Rozwoju

Prezes zarządu KOW Sp. z o.o., wydawcy „Kuriera Kolejowego” Dariusz Kostrzębski został ekspertem warsztatów transportowych podczas Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach. Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, to pierwsze tego typu spotkanie, którego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podczas[…]