Zwycięzcy MediaKreatora nagrodzeni!

Podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku KOW Sp. z o.o., wydawca „Kuriera Kolejowego” wręczył nagrody laureatom konkursu MediaKreator. Była to już piąta edycja tego presiżowego konkursu. – Kiedy przyszedłem do KOW-u, pomyślałem, żeby zacząć jednoczyć branżę marketingową i budować łączność między przedsiębiorstwami, działającymi w różnych obszarach, z drugiej strony przyświecał mi jeden cel –[…]