Białoruski Tydzień Transportowy: minister transportu Białorusi na polskim stoisku

W tym roku w ramach Białoruskiego Tygodnia Transportowego swoje produkty i usługi prezentuje ponad 200 firm, w tym m.in. z Polski, Niemiec, Austrii, Kazachstanu, Rosji, Łotwy i Litwy. To prawie dwukrotnie więcej niż rok temu. W pierwszym dniu wystawy polskie stoisko odwiedzili Anatolij Siwak, minister transportu Białorusi oraz jego pierwszy zastępca Jewgienij Rogaczow. Uroczystego otwarcia[…]