KOW wspiera rozwój ukraińskiej techniki kolejowej

Podczas konferencji „Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w transporcie kolejowym” została zawarta umowa miedzy KOW Sp. z o.o., wydawcą „Kuriera Kolejowego” a Państwowym Centrum Naukowo-Badawczym Transportu Kolejowego Ukrainy. Umowę podpisali Dariusz Kostrzębski, prezes KOW Sp. z o.o. oraz Tatiana Pawluk, przewodnicząca komisji ds. reorganizacji ukraińskiej jednostki naukowej. Przedmiotem umowy jest realizacja współpracy między podmiotami, w celu popularyzowania[…]