KOW Sp. z o.o.WYDAWNICTWA

Specjalizujemy się w wydawaniu wewnętrznych customów, magazynów lifestylowych, prasy branżowej,
a także książek, podręczników, publikacji naukowych i raportów rocznych

NASZE PROJEKTY REALIZUJEMY KOMPLEKSOWO:
opracowanie koncepcji redakcyjnej wydawnictwa – makieta redakcyjna
opracowanie graficzne – layout
wdrożenie – skład i łamanie
druk i dystrybucja


Magazyn lifestylowy, który już od 2007 roku towarzyszy pasażerom PKP Intercity podczas podróży koleją. Od 2014 roku dystrybuowany także na dworcach kolejowych, w pociągach Express InterCity Premium, wagonach restauracyjnych WARS. Różnorodność tematyczna, bogaty zasób zdjęć i nowoczesny layout sprawiają, że pismo zjednało sobie stałe grono czytelników i reklamodawców. Zdobywca „Złotych Szpalt 2014”, prestiżowego konkursu dla prasy firmowej.   Miesięcznik posiada również swoją stronę internetową www.wpodrozy.eu

Miesięcznik, na łamach którego opisujemy działalność zarówno spółek Grupy PKP, prywatnych przewoźników, jak również producentów i dostawców usług dla kolei. Naszym atutem są aktualne informacje, fachowe artykuły, poparte komentarzem naukowców i specjalistów. Zamieszczane w „Kurierze Kolejowym” analizy i tematyczne raporty stanowią cenne źródło informacji przydatnych w codziennej pracy. Pismo jest integralnie związane z portalem www.kurierkolejowy.eu

Interopreracyjność kolei z podsystemami: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor

Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor

Publikacja ma ułatwić polskiej branży kolejowej realizację zadań i wytycznych zgodnych z wymaganiami technicznymi i prawnymi definiowanymi przez zapisy o europejskiej interoperacyjności kolei, których źródłem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

 

 

 

 

 

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, (ETCS) przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacjiEuropejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym przegląd funkcji i rozwiązań technicznych –
od idei do wdrożeń i eksploatacji

Kompendium wiedzy o szeroko wdrażanym w Polsce europejskim systemie bezpiecznej kontroli jazdy, zarówno dla przewoźników kolejowych, jak i zarządców infrastruktury.

 

 

 

 

 

angielski_dla_poczatkujacychangielski_dla_zaawansowanych English for Railway Work dla początkujących
English for Railway Work dla zaawansowanych

Pierwsze na polskim rynku podręczniki do nauki języka angielskiego dedykowane branży kolejowej.

 

 

 

 

 

Leksykon terminów kolejowych

Leksykon terminów kolejowych” to pierwsze na polskim rynku profesjonalne wydawnictwo, hasłowo opisujące kolej od A do Z.

Wersja internetowa leksykonu to portal www.kolejpedia.pl