Nowoczesny system zarządzania ruchem na torach, czyli ECTS

/

Jest to część wprowadzonego w Unii Europejskiej systemu European Rail Traffic Management System, czyli ERTMS. Ma on zapewnić możliwość swobodnego poruszania się pociągów po sieciach kolejowych innych państw bez potrzeby zmian lokomotyw lub zatrzymywania się na graniach. System też jest także dodatkowo komercyjnie w państwach takich jak Meksyk, Ukraina czy Szwajcaria.

Aktualnie w Unii funkcjonuje 20 różnych systemów sygnalizacji kolejowej. W tym momencie maszynista by móc prowadzić pociąg na terenie innego zarządu kolejowego musi on zdać w tym państwie zdać tam egzamin z przepisów, które obowiązują w danym państwie. Do tego musi komunikatywnie porozumiewać się w danym języku oraz dana lokomotywa musi być wyposażona według wytycznych danego kraju oraz posiadać odpowiednią homologację.

Wspomniany już system będzie składać się z dwóch części:

  • Global System for Mobile Communications-Railways, czyli kolejowego odpowiednika systemu łączności GMS, który będzie wykorzystywany do przesyłania pakietów danych takich jak lokalizacja czy telemetria,a także komunikacji głosowej.

W systemie ECTS wyróżnia się trzy poziomy zaawansowania systemu:

W poziomie pierwszym zabezpieczeniem jest ograniczenie prędkości. Innymi elementami tego systemu są:

  • bezpieczny komputer EVC (European Vital Computer),
  • komputer sterujący (Maintenance Computer),
  • komputer do komunikacji z maszynistą MMI (Man Machine Interface), którego wyświetlacz został zestandaryzowany przez międzynarodowe zrzeszenie kolei UIC,
  • rejestrator („czarną skrzynkę”),
  • drogomierz do pomiaru odległości,
  • anteny do odbioru informacji z transponderów (balis) ułożonych w torze.

ECTS system

Wszystkie te elementy są podłączone do specjalnej magistrali do których można także dodać także inne urządzenia. Ten poziom ma być stosowany na liniach, które są słabo obciążone, gdzie nie ma ruchu pociągów międzynarodowych.

W poziomie drugim tory przekazują do lokomotywy sygnał o obciążeniu torów i możliwej maksymalnej prędkości. Ten poziom działa na liniach gdzie poruszają się pociągi takie jak TGV, Pendolino czy pociągi ICE. Jako, że ten system nie wymaga znajomości sygnalizacji danej kolei jest przygotowany dla tras o dużych prędkościach i trasach międzynarodowych.

W poziomie trzecim sprawdzanie poziomu zajętości torów z urządzeń przy torach do pojazdów. Umożliwia to rezygnację z liczników osi i obwodów torowych. Taka lokomotywa poza wszystkimi cechami poziomu pierwszego i drugiego musi posiadać system kontroli całego składu.

Możliwe jest przejście z poziomu 1 na 2  oraz z 2 na 3.  

  • 17 września 2018
  • PKP