PKS - co to znaczy?

/

PKS, a więc Państwowa Komunikacja Samochodowa, a w latach 1983-1009 KPKS (Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa) to byłe przedsiębiorstwo, które zajmowało się transportem publicznym. Utworzone zostało w roku 1945 i do lat 90. XX wieku pozostawało jedynie w rękach państwa.

W kwietniu 1945 powołano w stolicy Państwowy Urząd Samochodowy. Z niego wyłoniono Wojewódzki Urzędy Samochodowe. W lipcu tego samego roku PUS w Warszawie powiadomił wszystkie WUS-y o wydzieleniu organizacji samochodowej PKS. Jej struktury w dużej mierze stworzono w oparciu o demobilizowane po wojnie jednostki samochodowe Wojska Polskiego. Pierwsze przewozy pasażerskie odbywały się za pomocą samochodów ciężarowych.

Aż do lat 80. ubiegłego wieku PKS obsługiwał w zasadzie całość autobusowego transportu podmiejskiego i dalekobieżnego. Poza nim transportem podmiejskim zajmowały się jeszcze Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna  z Poznania, Spółdzielnia Pracy  Kierowców i Pracowników Samochodowych Autonaprawa z Zamościa oraz Spółdzielnia Pracy Transportowo-Spedycyjna Transped z Lublina.

Od roku 1960 przedsiębiorstwa PKS podporządkowane były wojewódzkim radom narodowym. Działały w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej, podobnie jak Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej i Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych Pekaes.

W latach 80. spółkę podzielono na przedsiębiorstwa autobusowe i te zajmujące się tylko przewozami samochodami ciężarowymi. Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej zlikwidowano w roku 1982.

W roku 1990 KPKS podzielono na 176 przedsiębiorstw. Część podmiotów została zlikwidowana, a inne przebranżowiły się czy uległy prywatyzacji. W 2011 roku działało jeszcze 146 przedsiębiorstw wywodzących się z dawnego PKS.

W roku 1996 przekazano kompetencje organu założycielskiego z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiego do poszczególnych województw. Obecnie PKS wykonują przede wszystkim przewozy lokalne na zlecenie władz gmin, powiatów i województw. W niektórych mniejszych miastach obsługują również komunikację miejską.

Dzisiaj popularność skrótu PKS wykorzystują także niektórzy przedsiębiorcy prywatni. Tworzą oni firmy nadając im nazwy, które pozwalają na wykorzystanie właśnie skrótu PKS. W ten sposób są łatwo zapamiętywane przez klientów.

W roku 2017 należące do Skarbu Państwa PKS Częstochowa, PKS z Lublińca, PKS z Gniezna, PKS z Ostrowca Świętokrzyskiego, PKS Polonus z Warsz

  • 29 sierpnia 2018
  • PKS